Sorteren
Gemeente Haarlemmermeer is in samenwerking met de politie en Soapbox jongerenmarketing een campagne gestart: YouChoose.
Dit plan gaat over het benutten van kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding. Het herstellen en het voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen immers tot extra werkgelegenheid.
De gemeente verstuurt deze waarschuwingsbrief bij het aantreffen van illegale hoeveelheid en/of illegaal zwaar vuurwerk in woningen.