Sorteren
In Breda is men anno 2017 goed op weg met toegankelijkheid, maar het kan nog veel beter.
Deze nota heeft tot doel beleid vast te stellen met betrekking tot het toelaten van reclame-uitingen en terrassen. Door criteria aan te reiken, ontstaat er duidelijkheid en rechtszekerheid voor inwoners, winkeliers en ondernemers.
Deze nota gaat over publieksevenementen, dat wil zeggen een aan een speciale tijd en plaats gebonden activiteit in het vrijetijdsdomein, die door de initiatiefnemer bewust is gepland voor een bepaalde doelgroep.
Deze nieuwe nota beschrijft welke activiteiten de gemeente de komende tijd gaat ondernemen voor en met ouderen/senioren.