Sorteren
Gemeente Nissewaard deelt haar stukken aanpak ernstige woonoverlast, aanpassing APV en beleidsregels, omdat dit een zeer nieuwe bevoegdheid betreft en wellicht andere gemeenten kan helpen.
In deze nota is de informatie over evenementen gestroomlijnd. Alle relevante wet- en regelgeving, beleid, visies, procedures, voorschriften en afspraken staan hierin gebundeld en zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. Ook andere veiligheidsafspraken rond evenementen zijn in deze nota ondergebracht.
De samenwerking met Almere City Marketing (ACM) wordt geïntensiveerd om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden om met evenementen de beeldvorming, identiteit en zichtbaarheid van Almere te vergroten.
Deze nota heeft tot doel beleid vast te stellen met betrekking tot het toelaten van reclame-uitingen en terrassen. Door criteria aan te reiken, ontstaat er duidelijkheid en rechtszekerheid voor inwoners, winkeliers en ondernemers.
Deze nota gaat over publieksevenementen, dat wil zeggen een aan een speciale tijd en plaats gebonden activiteit in het vrijetijdsdomein, die door de initiatiefnemer bewust is gepland voor een bepaalde doelgroep.