Sorteren
Werken vanuit de bedoeling is een veel gebezigd adagium. Maar hoe krijg je het in de hele gemeentelijke organisatie voor elkaar? Concerncontroller Jeroen van Veen van de gemeente Weert introduceerde in zijn gemeente een stuurmodel gebaseerd op de plan-do-check-act-cyclus.
Intensief Casemanagement (ICM) vormt de kern van de Multifocusinterventie. Dit is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte interventie bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
Station Deurne is door een burgerinitiatief een blijvende oase geworden waar groen, foto's en muurschilderingen om voorrang strijden.