Sorteren
PlusWonen is een project binnen de gemeenten Schiedam en Vlaardingen dat dichtbij huis individuele begeleiding, ondersteuning bij maaltijden en hulp met de dagelijkse activiteiten organiseert voor oudere inwoners. Zorgaanbieder De Frankelandgroep biedt al deze vormen van zorg aan binnen één...
In november 2017 heeft de gemeente Schiedam de motie ‘Diversiteit als Rijkdom’ aangenomen. Een van de andere uitwerkingen van de motie ‘Diversiteit als Rijkdom’ is het organiseren van een stadsconferentie diversiteit. Deze conferentie heeft op 20 juni 2019 plaatsgevonden.
Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030.