Sorteren
Pijnacker-Nootdorp ziet de impact van klimaatveranderingen in haar gemeente: hevige regenbuien veroorzaken wateroverlast en langdurige droogte leidt tot watertekort. Om Pijnacker-Nootdorp klimaatadaptief te maken, heeft de gemeente samen met het Hoogheemraadschap van Delfland het WaterKlimaatPlan vastgesteld.