Sorteren
Deze nieuwe nota beschrijft welke activiteiten de gemeente de komende tijd gaat ondernemen voor en met ouderen/senioren.