Sorteren
In het project 'Op zoek naar een baan' van de regio Midden-Drenthe gaat de arbeidsconsulent op zoek naar bedrijven die statushouders een werk- of ervaringsplek in hun bedrijf willen geven. Bij de intake wordt gekeken naar de gezondheid van de...
Beschermd wonen biedt aan personen met een psychische aandoening onderdak, begeleiding en 24 uur per dag toezicht of ondersteuning gericht op participatie. Tussen Rijk en VNG is afgesproken dat vooralsnog de centrumgemeenten maatschappelijke opvang materieel verantwoordelijk worden voor beschermd wonen.
De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten. De twintig grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.