Sorteren
Het rapport ‘Met het oog op de toekomst’ telt 15 uitgangspunten voor toekomstige huisvesting ABG-organisatie.
Vanuit de Regionale Energie Strategie West-Brabant en de REKS Hart van Brabant is de opwek van energie door zonnepanelen op (bedrijfs-)daken een belangrijk onderdeel om te komen tot de doelstelling om in 2030 49% CO2-reductie te bereiken. Vanuit de maatschappij...