Sorteren
In de gemeente Dongen is gezondheid een van de onderdelen van het participatieverklaringstraject. Op een van de zes dagen van het traject is er een rondleiding bij de bibliotheek en een workshop bij de GGD.
Met deze begroting geeft de gemeente uitvoering aan de toekomstvisie Dongen 2025. Deze is tot stand gekomen in samenspraak met de lokale samenleving en is vorig jaar door de raad unaniem vastgesteld.
Met de komst van statushouders uit verschillende delen van de wereld, moeten er rekening gehouden worden met diverse gezondheidsrisico's.
Het huidige subsidieprogramma had een looptijd van 2013 t/m 2016 en is met een jaar verlengd tot en met 2017. Bij de vaststelling van het huidige subsidieprogramma is besloten om over te stappen naar een subsidiesystematiek die uitgaat van het...