Sorteren
Dit plan gaat over het benutten van kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding. Het herstellen en het voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen immers tot extra werkgelegenheid.
Begin 2015 heeft de rekenkamer van gemeente Soest een rapportage opgeleverd over de subsidierelatie tussen gemeente Soest en Idea.