Praktijkvoorbeelden (6)

Filter resetten

Talentperron maakt werk van talenten

Op het Talentperron werken UWV en de gemeente Groningen samen voor de inwoner. Dit doen zij niet alleen, maar met het bedrijfsleven, sociale partners, onderwijs én Werk in Zicht. Hiermee is een breed palet aan mogelijkheden voor oriëntatie op leren...

2021

Van bewonersverhalen naar opgaven in de wijk

De gemeente start in Meerzicht met een wijkverkenning, met als doel in kaart te brengen hoe bewoners hun buurt beleven. Hiervoor gebruiken ze de storytellingmethodiek (97 verhalen): een laagdrempelige manier om inzicht te verkrijgen in de leefwereld van bewoners.

2020

Zoetermeer: Wethouder Ingeborg ter Laak

Zoetermeer heeft als voorstad van Den Haag in vijftig jaar tijd een groei doorgemaakt van boterdorp naar 100.000+ gemeente. Zelf opgegroeid in Afrika werd wethouder Ingeborg ter Laak verantwoordelijk voor integratie. Ze schetst een aanpak waarin praktische samenlevingsvragen leidend zijn...

2020

Zoetermeer: praktische vragen diversiteit leidend

Zoetermeer heeft als voorstad van Den Haag in vijftig jaar tijd een groei doorgemaakt van boterdorp naar 100.000+ gemeente. Zelf opgegroeid in Afrika werd wethouder Ingeborg ter Laak verantwoordelijk voor integratie. Ze schetst een aanpak waarin praktische samenlevingsvragen leidend zijn...

2020

Herindeling Groningen 2019

Het herindelingsdavies bevat de onderbouwing van het voorstel en schetst het toekomstperspectief en de ambities van de huidige drie gemeenten voor de nieuw te vormen gemeente Groningen.

2019