Sorteren
In dit document wordt beschreven hoe de gemeente laaggeletterdheid willen voorkomen en kan verminderen. Deze aanpak gaat bijdragen aan een betere signalering, verwijzing en daarmee een groter bereik van laaggeletterden.