Sorteren
Overheidsorganisaties hebben de wettelijke verplichting om websites toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking.
Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030.
Met dit koersdocument wordt voor Capelle aan den IJssel de 'stip op de horizon' geschetst en wordt een aanzet gedaan voor de mogelijke route daar naar toe.
De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid.