Sorteren
De gemeente Capelle wil dat alle Capelse kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Met een stevige basis vanuit thuis, de school en de leefomgeving. Het positieve jeugdbeleid van de gemeente gaat ervan uit dat elk kind talenten...
Met dit koersdocument wordt voor Capelle aan den IJssel de 'stip op de horizon' geschetst en wordt een aanzet gedaan voor de mogelijke route daar naar toe.
De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid.
Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030.