Sorteren
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
De gemeenten in Zaanstreek-Waterland hebben in samenwerking met acht woningcorporaties een regeling ontwikkeld om senioren te verleiden naar een passende, gelijkvloerse woning te verhuizen zodat zij meer naar wens wonen.