Sorteren
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
Ruim 1100 personen uit Culemborg dachten mee over de bezuinigingen die de gemeente gaat doorvoeren in 2021.
Het rapport ‘Met het oog op de toekomst’ telt 15 uitgangspunten voor toekomstige huisvesting ABG-organisatie.