Sorteren
De afgelopen jaren is er door diverse partijen samengewerkt om overlast rondom de jaarwisseling in de gemeente Brummen zoveel mogelijk te beperken. Deze aanpak heeft ertoe geleid, dat de overlast aanzienlijk is teruggedrongen.
De gemeente Brummen wil kinderen en jongeren door middel van voorlichting, bewustwording, signalering en advisering ondersteunen om op eigen kracht gezond om te gaan met middelen. Daarnaast willen we ouders in staat stellen beter grenzen te stellen, het gesprek met...