Sorteren
De gemeente Breda heeft in samenwerking met een extern bureau de volgende matrix ontwikkeld om een risicoinventarisatie te maken voor de impact van Covid-19 op het sociaal domein.
De gemeente Breda voert sinds 2008 een actief klimaatbeleid en wil graag koploper in Nederland zijn op dit gebied. Dit rapport geeft een stand van zaken op dit moment weer.
Met de hulp van ruim 30 ervaringsdeskundigen blijft Breda werken om echt voor een iedereen een inclusieve stad te worden.
Het Holland Expat Center South is een non-profit overheidsorganisatie die is opgezet om bedrijven te helpen bij de begeleiding van internationals die in de regio werken.
Gemeenten in Beeld - Vlog #4 Breda Wethouder Boaz Adank vertelt hoe hij en zijn collega's er, ondanks de RIVM-richtlijnen, toch proberen te zijn voor de inwoners van de gemeente Breda. Ook brengt hij een bezoek aan het Bredase ziekenhuis...
2018 gaat de boeken in als het jaar dat Breda werd uitgeroepen tot meest toegankelijke stad van Europa, als winnaar van de Acces City Award.
De jaarwisseling is voor het leeuwendeel van de Bredase bewoners en bezoekers een viering. Een speciaal moment waarop wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt.
De Rekenkamer Breda heeft in de periode maart-november 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de hulp bij de zelfredzaamheid in Breda en hierbinnen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Rond het gebruik van gemeentegrond door nutsbedrijven voor hun kabels en leidingen is afgelopen 100 jaar een fors pakket aan documenten ontstaan. Dat pakket kan worden gekenmerkt als verouderd. Om dit te actualiseren heeft de gemeente een proces in gang...
In Breda is men anno 2017 goed op weg met toegankelijkheid, maar het kan nog veel beter.