Sorteren
Deze beleidsregels zijn een kapstok bij de werkzaamheden van de medewerkers van de sociale teams en zijn een aanvulling op de verordening, nadere regels en het besluit.
De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten. De twintig grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.