Sorteren
In deze nota is ook aandacht voor de ontwikkelingen in het sociaal domein. Kunst en cultuur is onderdeel van het sociaal domein. Hierdoor zijn aspecten als ontmoeting, signaleren, gesprek en kennis delen met betrokkenen ook binnen het beleidsterrein kunst en...