Sorteren
Het is een stappenplan waarmee je met alle betrokkenen op een interactieve en visuele manier een inhoudelijk thema verkent op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking. Op deze manier kunnen de betrokken partners op een constructieve manier de dialoog aangaan over...
Tilburg wil een inclusieve stad zijn, met gezonde en gelukkige inwoners. Het Bestuursakkoord 2018-2022 is daar duidelijk over. Een stad waar iedereen zich thuis voelt, mee kan doen, zich veilig voelt en kan bijdragen naar vermogen. Dat is waar de...
Tilburg neemt deel aan verschillende Europese projecten en wil in Europa op verschillende terreinen samenwerken met andere steden en organisaties en zich profileren als internationale stad.
Pilot Chatbot Verhuizen is een chatbot met generieke content voor de onderwerpen verhuizen, ID bewijzen te implementeren bij gemeente Dongen gedurende een pilot periode. Deze chatbot maakt gebruik van generieke content, sluit aan op de Common Ground, is Open Source...
Op 25 september 2021 bestaan de Global Goals 6 jaar, een moment waarop wordt stilgestaan bij wat al is bereikt en wat er nog kan verbeteren. In deze week vinden er over de hele wereld evenementen plaats die het belang...
Het rapport ‘Met het oog op de toekomst’ telt 15 uitgangspunten voor toekomstige huisvesting ABG-organisatie.
Om Informatie- en archiefbeheer in applicaties goed in te regelen zullen de eisen hiervoor kenbaar gemaakt dienen te worden aan de betreffende leverancier.
De gemeenten Dongen, Goirle, ’s-Hertogenbosch, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg zetten zich ervoor in om goede nieuwe mensen binnen te halen en op te leiden op VTH gebied (vergunningverlening, toezicht en handhaving).
De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 3 en 6 juni 2019 een gelijkluidend herindelingsadvies vastgesteld. Met dit advies beogen de vijf betrokken gemeenten een wijziging van de gemeentelijke indeling te realiseren, waarbij met ingang van...
Tilburg en Breda zijn binnen de CityDeal samen trekker van het experiment ‘re-integratie exgedetineerden’, maar hebben beide in eerste instantie gekeken naar de lokale behoefte op beide onderwerpen. Op basis daarvan is gekozen voor een invulling van het experiment in...