Sorteren
Dakloosheid onder jongeren is een complex probleem. Dit betekent dat een meerjarige aanpak nodig is, met een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering.
De regeling lief en leed geeft richtlijnen voor de werkgever bij jubilea, ziekte en overlijden.
Deze uitvoeringsregels zijn het toetsingskader voor de vergunningverlening en het kader voor het toezicht en de handhaving op evenementen