Sorteren
Is Rotterdam veerkrachtig genoeg bij het bestrijden van COVID-19 en hoe komen we sterker uit de pandemie?
Deze gedragscode kan een duidelijke normstelling geven die houvast biedt. De ambtenaren weten dan waar ze aan toe zijn en aan welke regels ze zich te houden hebben.