Sorteren
Bij een reorganisatie zal de werkgever zich inspannen om medewerkers aan het werk te houden.