Sorteren
Via deze beleidsnota wil de gemeente ruimte scheppen voor initiatieven, die de stad breder op de kaart zetten en die structuren creëren die noodzakelijk zijn om de culturele identiteit te versterken en te laten stralen.
In deze nota is ook aandacht voor de ontwikkelingen in het sociaal domein. Kunst en cultuur is onderdeel van het sociaal domein. Hierdoor zijn aspecten als ontmoeting, signaleren, gesprek en kennis delen met betrokkenen ook binnen het beleidsterrein kunst en...
In deze nieuwe cultuurnota wordt het cultuur vermogen centraal gesteld. Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector.
De speerpunten in deze nota voor de periode 2017 - 2020 zijn 'versterken, verbinden, vernieuwen'. Dit jaar is er voor de uitvoering van deze nota 10.000 euro beschikbaar, daarna is dat 50.000 euro per jaar. Deze nota is van de...