Sorteren
Gemeente Westerveld is de eerste Nederlandse gemeente die een cursus inzet om mensen met een beperking te leren hoe ze mee kunnen blijven doen.
De West-Brabantse gemeente Moerdijk heeft conform de richtlijn voldoende medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst. Maar de gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven en heeft de ambitie om eind 2018 in totaal veertien mensen met een arbeidsbeperking aan de...
De afdeling Werk van de gemeente Zaanstad, de afdeling Werk van de gemeente Purmerend en het werkbedrijf Werkom fuseren tot één nieuwe organisatie. Doel: Zoveel mogelijk werk creëren, passend bij de mensen die op weg zijn via een broodbaan naar...
Duurzame plaatsingen en nul verloop, dat is de uitzonderlijke uitkomst van de tot dusver gerealiseerde banen in de Zuid-Hollandse gemeente Westland voor mensen die onder de banenafspraak vallen.
Om werkgevers een handje te helpen, verzamelde het aanjaagteam Banenafspraak de mooiste voorbeeldfuncties van de afgelopen jaren.