Sorteren
Het Team Europese Subsidies (TES) is in het leven geroepen om de Europese projecten van de gemeente Amsterdam te ondersteunen en de kansen die Europa biedt beter te benutten.
Deze gedragscode kan een duidelijke normstelling geven die houvast biedt. De ambtenaren weten dan waar ze aan toe zijn en aan welke regels ze zich te houden hebben.