Sorteren
De gemeente zet de komende periode twee camera-auto’s in die toezicht gaan houden op de naleving van de regels vanwege het coronavirus.
Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030.