Sorteren
Wij Zijn Plein ’40-’45 is een buurtcoalitie van bewoners, ondernemers en stadsdeel Nieuw-West.
Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030.