Sorteren
Burgemeester en wethouders van Nunspeet hebben onlangs een beleidsnota CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) vastgesteld. In de nota is vastgelegd hoe de gemeente met CPO-initiatieven omgaat.
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.