Sorteren
De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, burgemeester Lenferink, heeft op 26 maart 2020 de 3e noodverordening COVID-19 ondertekend.
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.