Sorteren
De negen gemeenten in West-Brabant West werken nauw samen in het stelsel Zorg voor jeugd. De gemeenten werken samen op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.
In 2015 heeft de Adviescommissie toekomst beschermd wonen, een landelijke commissie waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd waren onder voorzitterschap van Erik Dannenberg, op verzoek van de VNG advies uitgebracht over de toekomst van het beschermd wonen. Het betreft de ontwikkeling...
In de kern Wapenveld van de gemeente Heerde wordt nu gestart met de bouw van het project Wonen in de Luwte: een kleinschalige begeleid woonvoorziening met tien woningen en een gemeenschappelijke ruimte de Wijlanderij.
Stichting Kansrijk Wonen biedt jongeren die risico lopen te gaan zwerven of dreigen uit te vallen ondersteuning in de vorm van woonruimte, coaching en netwerkondersteuning. De huizen van Kansrijk Wonen zijn verdeeld over een aantal gemeenten op de Noord Veluwe...