Sorteren
Het gaat niet om de regel, maar om de bedoeling van die regel. Deze notie uit de Omgevingswet is voor de stad Utrecht de leidraad om stapsgewijs te werken aan een omgevingsvisie en de voorbereiding op het omgevingsplan.
Deze gedragscode kan een duidelijke normstelling geven die houvast biedt. De ambtenaren weten dan waar ze aan toe zijn en aan welke regels ze zich te houden hebben.