Sorteren
Gemeente Enschede pakt wateroverlast aan in wijk Twekkelerveld
Gemeente en waterschap werken, onder de noemer 'Gouda Stevige Stad', aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad.
Hoogeveen heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het waterschap Drents Overijsselse Delta en kennisinstellingen onderzoek gedaan naar onder meer hitte- en neerslagstress. Waar ontstaan problemen, schade en overlast bij een serieuze hoosbui en op welke plekken blijft het te...
Het gaat steeds vaker en meer regenen. In de stad moet dat water ergens heen. De Rotterdamse benadering: te veel water is geen probleem, maar een kans om de stad aantrekkelijker te maken.Naar verwachting gaat volgend jaar het Essenburgpark open...
De provincie Noord-Brabant verbiedt op grond van de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 (afgekort Pmv) in grondwaterbeschermingsgebieden de toepassing van bouwmaterialen bij gebouwen die tot gevolg hebben dat schadelijke stoffen door afspoelen of uitloging in het afstromend (hemel)water kunnen komen.
Op een landkaart van Nederland staat aangegeven waar ruimtelijke adaptatie wordt toegepast, met de maatregelen die genomen zijn. Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland.
Inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen voor € 11,50 (2017) een door de gemeente gesubsidieerde regenton aanschaffen. De gemeente wil hiermee het bewuster en zuiniger omgaan met (leiding)water stimuleren.
Amsterdam Rainproof, dat zijn alle andere Amsterdammers samen. Zij hebben een doel: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, moet beter benut worden. De hoosbuien veroorzaken schade, vooral omdat...
Klimaatverandering zorgt voor meer hoosbuien. De voorspellingen geven aan dat het aantal hoosbuien in aantal en heftigheid de komende jaren zal toenemen.
Het Waterplan 2017-2022 is een trendbreuk in het stedelijk waterbeleid voor Almere. Voor het eerst hebben gemeente en waterschap, met talrijke betrokkenen,een samenhangende visie op alle wateraspecten opgesteld, 'van riool tot recreatie'.