Sorteren
Met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Wolden 2020-2023 geven de burgemeester en het college invulling aan de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.
Deze gedragscode kan een duidelijke normstelling geven die houvast biedt. De ambtenaren weten dan waar ze aan toe zijn en aan welke regels ze zich te houden hebben.