Sorteren
Tien gemeenten gaan aan de slag met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Zij krijgen een coƶrdinator om partijen bij elkaar te brengen en om de mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot de logeerzorg.
Met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Wolden 2020-2023 geven de burgemeester en het college invulling aan de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.