Sorteren
De gemeente Middelburg ontvangt voor een aantal projecten Europese subsidie.
Een eerste onderzoek naar wat de alternatieven voor aardgas zijn in de Drechtsteden is afgerond. De resultaten van dit onderzoek staan in de Transitievisie Warmte.
Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed