Sorteren
Doel van de aanpak is om de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder te verkleinen.
Met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Wolden 2020-2023 geven de burgemeester en het college invulling aan de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.
De gemeente heeft een actieplan opgesteld om de rol van de gemeente bij het tegengaan van georganiseerde ondermijnende criminaliteit concreter te beschrijven.
In dit actieplan wordt beschreven hoe de gemeente Asten de verantwoordelijkheid pakt om te voorkomen dat het vertrouwen in een veilige en integere gemeentelijke samenleving wordt ondermijnd.
De aanpak van de ondermijnende criminaliteit is één van de top prioriteiten van het Tilburgse veiligheidsbeleid. Tilburg kent specifieke branches in het ondernemersklimaat waar sprake is van ondermijnende praktijken.