Sorteren
Het beleid voor het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Edam-Volendam dient opnieuw te worden vastgesteld vanwege de wet 'harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen', de gemeentelijke fusie tussen Edam-Volendam en Zeevang en ter uitvoering van het coalitie akkoord 2016-2022.
Deze gedragscode kan een duidelijke normstelling geven die houvast biedt. De ambtenaren weten dan waar ze aan toe zijn en aan welke regels ze zich te houden hebben.