Sorteren
In de pilot Hendig is het jeugdzorgnetwerk van gemeente Peel en Maas het systeem opnieuw en simpeler gaan bouwen.
De jeugdigen in Almere staan centraal in dit verhaal. Het gaat over hun en onze toekomst. Over de Almeerse kijk op gezond en veilig opgroeien en over wat de gemeente daarin anders en beter en meer in samenhang kan organiseren.
De gemeente Middelburg ontvangt voor een aantal projecten Europese subsidie.