Sorteren
Bij de gemeente Rotterdam en Divosa houdt Mohammed al Temimi zich bezig met de implementatie van de Wet inburgering.