Sorteren
De gemeente zet de komende periode twee camera-auto’s in die toezicht gaan houden op de naleving van de regels vanwege het coronavirus.
De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, burgemeester Lenferink, heeft op 26 maart 2020 de 3e noodverordening COVID-19 ondertekend.