Sorteren
Gemeente en waterschap werken, onder de noemer 'Gouda Stevige Stad', aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad.
Groningen is een stad met veel internationale contacten. Kennisinstellingen in Groningen trekken internationale docenten, studenten en onderzoekers aan. Onze bedrijven doen ook zaken in het buitenland, en nemen internationale kenniswerkers in dienst. Als kennisstad heeft Groningen een groot belang bij...