Sorteren
Europe Direct Nijmegen zet verschillende kanalen in om inwoners te helpen meer over de EU te leren.
Tilburg neemt deel aan verschillende Europese projecten en wil in Europa op verschillende terreinen samenwerken met andere steden en organisaties en zich profileren als internationale stad.
In de pilot Inburgering Nieuwe Stijl Capelle (INSC) ondervond de gemeente Capelle a/d IJssel hoe maatwerk en een integrale aanpak stevig bijdragen aan een goed en snel inburgeringstraject.
Spreek je buurtaal is een project waarbij basisscholen in de grensregio elkaars taal en cultuur leren kennen.
Bij de gemeente Rotterdam en Divosa houdt Mohammed al Temimi zich bezig met de implementatie van de Wet inburgering.
De gemeente zet de komende periode twee camera-auto’s in die toezicht gaan houden op de naleving van de regels vanwege het coronavirus.
Welke maatregelen nemen gemeenten tijdens deze corona-crisis om de dienstverlening van Burgerzaken aan te passen en hoe wordt omgegaan met de cruciale processen?
Maatregelen rondom het Corona virus door gemeenten en veiligheidsregio's. In dit overzicht zijn zoveel mogelijk van de publiek beschikbare maatregelen samengebracht, ingedeeld naar domein. Het betreffen met name maatregelen die in de media of de website van een gemeente zijn...
Wereldwijd worden steden getroffen door de COVID19-crisis. Gemeentelijke ambtenaren zijn genoodzaakt om snel met oplossingen te komen, voor allerlei problemen in de openbare ruimte en zorg.
Beheerorganisaties hebben de investeringsmiddelen en de kennis om deze vraagstukken op te lossen. Maar dan moeten ze wel meer het initiatief durven nemen in stedelijke vernieuwingsprocessen, meer integraal en strategisch handelen en meer het podium pakken. Daarover gaat de publicatie...