Sorteren
De gemeente zet de komende periode twee camera-auto’s in die toezicht gaan houden op de naleving van de regels vanwege het coronavirus.
In 2018 heeft de gemeente samen met werkgevers het convenant Amsterdams Taalakkoord opgesteld. Het Amsterdamse Taalakkoord bestaat uit een netwerk van 58 organisaties die activiteiten wil ontplooien tegen laaggeletterdheid in de eigen organisatie.