Praktijkvoorbeelden (3)

Filter resetten

Resilient Rotterdam

Is Rotterdam veerkrachtig genoeg bij het bestrijden van COVID-19 en hoe komen we sterker uit de pandemie?

2020

De Taalspiraal

Mensen die kunnen lezen en schrijven staan er maar zelden bij stil hoezeer hun dagelijks functioneren afhankelijk is van taal. Het gaat immers vanzelf, net als ademhalen.

2019