Sorteren
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
Rotterdam stroopt de mouwen op voor de Rotterdamse energietransitie. Tijdens de klimaattop in Parijs heeft Nederland ingestemd met de afspraak om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. In 2050 moet dit zelfs 95% minder zijn...