Sorteren
De gemeente zet de komende periode twee camera-auto’s in die toezicht gaan houden op de naleving van de regels vanwege het coronavirus.