Sorteren
Met de hulp van ruim 30 ervaringsdeskundigen blijft Breda werken om echt voor een iedereen een inclusieve stad te worden.
2018 gaat de boeken in als het jaar dat Breda werd uitgeroepen tot meest toegankelijke stad van Europa, als winnaar van de Acces City Award.
De Rekenkamer Breda heeft in de periode maart-november 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de hulp bij de zelfredzaamheid in Breda en hierbinnen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).